meyvədar

meyvədar
f. meyvəli, barlı, bəhərli

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sıxmaq — f. 1. Üstündən, ya yanlarından basmaq, təzyiq etmək. Qarpızı sıxıb yoxlamaq. 2. Kip birləşdirmək, bir birinin üstünə bərk basmaq, qısmaq. Cavan müəllim . . susdu, dişlərini bir birinə sıxdı, gözləri isə çox şeylər söyləyirdi. M. Rz.. Əlini sıxmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərdar — f. 1) bar verən, meyvə verən, meyvəli; 2) m. xeyir verən, mənfəət verən f. dar ağacına çəkilmiş, asılmış …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dırnaqcıq — is. 1. Kiçik dırnaq. 2. Yarpağın getdikcə daralan hissəsi. Sərbəst tac yarpağının geniş hissəsi aya, dar hissəsi isə dırnaqcıq adlanır. M. Qasımov. <Turuncarın> ləçəklərinin dırnaqcığı uzundur. Meyvəsi silindrşəkilli buynuz tiplidir. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • effektli — sif. 1. Təsirli, güclü təsir, effekt bağışlayan, effekt yaradan. Xüsusən finalda bol meyvəli alma ağaclarının bir birinin dalınca səhnəyə doğru enməsi əsərin məzmunu ilə həmahəng və effektlidir. M. A.. 2. Lazımi nəticə verən, istənilən nəticəni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ölçü — is. 1. Hər hansı bir şeyi ölçmək üçün qəbul edilmiş vahid. Uzunluq ölçüsü. Həcm ölçüsü. 2. məc. Bir şəxsə, ya şeyə qiymət vermək, müqayisə etmək üçün əsas götürülən şey. . . Bu dünyada hər hansı qiymətin ölçüsü zəhmətdir. S. R.. 3. Hər hansı bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qan — is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C. M.. . . Çox qan itirməsinə baxmayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qur-qur — 1. təql. 1. Qarın quruldaması, bağırsaqların içindəki qaz və ya mayenin hərəkətindən qarında hasil olan səs. 2. Qurbağaların çıxardığı səs, quruldama. 3. Boğazı dar qabdan tökülərkən mayenin çıxardığı səs. // Sulu qəlyanı çəkərkən, küpünün içində …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qurşaq — is. 1. Beli sıx tutmaq üçün ona sarılan uzun və dar parça; belbağı. Qurşaq da, bilirsən ki, on arşın gərək olsun. . M. Ə. S.. Məhəmmədhəsən əlini eşşəkçinin qurşağına salıb çəkə çəkə aparırdı. C. M.. Hacı Salman çubuğunu qurşağına sancdı, konka… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • texniki — sif. 1. Texnikaya aid olan, texnikadan istifadə ilə əlaqədar olan. Texniki tərəqqi. Texniki gerilik. Texniki bilik. – Texniki elmlər fakültəsinin binasından çıxarkən bir dəstə tələbə qabağımızı kəsib, bizimlə söhbət etmək istədiyini bildirdi. M.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”